Kalustekivien toimitusehdot

Nämä toimitusehdot koskevat luonnonkivestä valmistettuja kalustekivituotteita, kuten esimerkiksi keittiö- ja kylpyhuonetasoja. Kiviteollisuusliiton hallitus on hyväksynyt toimitusehdot 11.2.2010.

1. Tarjous

Toimittajan tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden, ellei tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ole toisin määritelty.

2. Tilausvahvistus ja toimituksen sisältö

Toimittaja tekee tilaajalle kirjallisen tilausvahvistuksen, joka sisältää valitun kivimateriaalin, tuotteiden mittakuvat, hinnan ja toimitusajan. Toimittajan tekemä tarjous perustuu niihin tietoihin, jotka toimittaja on tilaajalta tarjouksen tekemistä varten vastaanottanut. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tilaajan on ilmoitettava toimittajalle kahdeksan (8) päivän kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä mahdollisesti havaitsemistaan puutteista tai virheistä. Vahvistettuun tilaukseen tehtävistä muutoksista on sovittava toimittajan ja tilaajan kesken erikseen kirjallisesti. Mikäli muutos tilaukseen on olennainen, käsitellään muutettua tilausta uutena tilauksena, jonka toimittaja vahvistaa uudelleen kuten uuden tilauksen. Jos tilaaja peruuttaa tilauksen, on tilaaja velvollinen korvaamaan toimittajalle kaikki toimittajalle tilauksesta aiheutuneet kustannukset.

3. Hinta ja maksuehto

Hinta on tarjouksen tai voimassaolevan hinnaston mukainen hinta, vapaasti pakattuna autossa tehtaalla. Hinta sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Hintaan lisätään rahti tilaajan ilmoittamalle toimituspaikkakunnalle. Maksuehto on, ellei erikseen muusta ole sovittu 8 päivää netto. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viivästyskorko.

4. Tavaran toimitus

Toimitus sisältää tilauksen mukaiset kiviosat ja mahdolliset lisätarvikkeet asianmukaisesti pakattuna. Toimitus ei sisällä asennusta, ellei siitä ole erikseen sovittu. Toimitus tapahtuu tilausvahvistuksessa ilmoitettuna aikana Tilaajan ilmoittamaan lähetysosoitteeseen.

4.1. Toimitus sisältää sisään kantamisen

Tätä toimitusehtojen kohtaa noudatetaan niissä tapauksissa, että asiakas on nimenomaisesti tilannut kivien toimituksen yhteydessä myös kivitasojen sisään kantamisen.

Sisään kantamisessa tavaran purusta ja siirrosta varastointi- tai asennuspaikalle vastaa toimittaja; myös niissä tapauksissa, joissa asiakkaalta on kantoapu. Tilaaja on velvollinen tarkastamaan toimituksen välittömästi tavaran saapuessa toimitusosoitteeseen.

Tilaaja vastaa tasojen käsittelystä ja varastoinnista sisään kantamisen jälkeen. Tilaaja on velvollinen osoittamaan tasoille vapaan säilytys- tai varastointipaikan. Sisään kantaminen ei sisällä tasojen siirtoa kaappirunkojen päälle.

Havaituista kuljetusvauriosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan tai vaihtoehtoisesti tilaaja voi kieltäytyä rikkoutuneen tuotteen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asiaa ei voida käsitellä mahdollisena kuljetusvauriona vaan rikkoutuminen kuuluu täysin tilaajan vastuulle. Toimituksessa mahdollisesti ilmenevistä vaurioista, virheistä tai puutteista tilaajan on ilmoitettava toimittajalle viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Piilovauriotapauksissa tilaajalla on ilmoitusaikaa 14 päivää siitä kun tuotteet on vastaanotettu. Tarkastamisen ja puutteesta tai virheestä ilmoittamisen on tapahduttava kuitenkin aina ennen kuin tuote asennetaan. Tasojen asennus on hyväksyntä tasojen vastaanotosta.

4.2. Toimitus sisältää mittauksen ja asennuksen:

Tätä toimitusehtojen kohtaa noudatetaan niissä tapauksissa, että asiakas on nimenomaisesti tilannut kivien toimituksen yhteydessä myös kivitasojen mittauksen ja asennuksen. Tästä täytyy olla erillinen maininta tilauksessa.

Toimittaja vastaa kivien tarkasta mittaamisesta, joko kohteessa tai tekee mitoituksen kuvien perusteella. Mikäli tilaaja toimittaa mittatiedot, vastaa tilaaja mittojen paikkansapitävyydestä.

Toimittaja vastaa asennuksesta valmiiksi asennettujen kalusterunkojen päälle. Asentajalla on oikeus kieltäytyä tasojen asennuksesta huonosti asennettujen runkojen päälle. Mikäli tästä aiheutuu asentajalle ylimääräinen käynti asennuskohteessa, on toimittajalla oikeus laskuttaa ylimääräisestä käynnistä hinnastonsa mukaan.

Kivitasojen asennus sisältää:

Kivitasojen asennus ei sisällä:

Asennuksessa mahdollisesti ilmenevistä vaurioista, virheistä tai puutteista tilaajan on ilmoitettava välittömästi asennuksen päätyttyä. Asiakas hyväksyy asennuksen, joko allekirjoittamalla asennustoimitusasiakirjan tai asiakas hyväksyy asennuksen hiljaisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa asennuksen suorittamisesta. Piilovauriotapauksissa tilaajalla on ilmoitusaikaa 14 päivää siitä kun asennus on suoritettu. Tarkastamisen ja puutteesta tai virheestä ilmoittamisen on tapahduttava kuitenkin aina viimeistään 14 päivää siitä kun asennus on tapahtunut.

5. Toimituksen tarkastaminen ja vastuu virheestä

Kalustekivien lastauksesta vastaa toimittaja, kuljetuksesta vastaa kuljetuksen järjestäjä. Tavaran purusta, varastoinnista ja siirrosta asennuspaikalle vastaa tilaaja. Tilaaja on velvollinen tarkastamaan toimituksen välittömästi tavaran saapuessa toimitusosoitteeseen. Havaituista kuljetusvauriosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan tai vaihtoehtoisesti tilaaja voi kieltäytyä rikkoutuneen tuotteen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asiaa ei voida käsitellä mahdollisena kuljetusvauriona vaan rikkoutuminen kuuluu täysin tilaajan vastuulle. Toimituksessa mahdollisesti ilmenevistä vaurioista, virheistä tai puutteista tilaajan on ilmoitettava toimittajalle viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Piilovauriotapauksissa tilaajalla on ilmoitusaikaa 14 päivää siitä kun tuotteet on vastaanotettu. Tarkastamisen ja puutteesta tai virheestä ilmoittamisen on tapahduttava kuitenkin aina ennen kuin tuote asennetaan. Tasojen asennus on hyväksyntä tasojen vastaanotosta.

6. Vioittunut tuote ja vastuu tuotteen laadusta

Materiaalin virheenä ei pidetä luonnonkiville ominaista värivaihtelua, raitoja, läiskiä tai muita niihin rinnastettavia asioita, joilla ei ole vaikutusta tuotteen turvallisuuteen. Toimittajalla on oikeus korjata kustannuksellaan todetut puutteet tai viat tai toimittaa tilaajalle uusi kiviosa. Tilaajalla ei ole oikeutta hinnanalennukseen, eikä toimittaja korvaa kolmannelle osapuolelle syntyviä kustannuksia. Toimittajalla on oikeus tutustua ostajan ilmoittamiin toimituksen puutteisiin. Tilaajan on pidettävä toimitus koskemattomana toimittajan tarkastusta varten. Mikäli Tilaaja vetoaa toimituksessa olleeseen virheeseen, tulee tilaajan kuitenkin suorittaa toimittajan toimituksesta esittämä lasku selvältä ja riidattomalta osalta eräpäivänä. Muu osa laskusta tulee suorittaa viimeistään virheen tai puutteen tultua korjatuksi. Poiskuljetettavien tasojen pakkaukseen ja lastaukseen tilaajalla on myötävaikuttamisvelvollisuus. Toimituksessa noudatetaan Kiviteollisuusliitto ry:n laatimaa Keittiötasojen laatuohjetta 2008, Tekninen tiedote nro 1.

7. Toimituksen viivästyminen

Toimitusaikatauluun mahdollisesti tulevista muutoksista on sovittava niin aikaisin ennen toimitusta, että sopijapuolet voivat ilman enempää haittaa sopeuttaa toimintansa muutoksiin. Toimitusaika siirtyy niin monta päivää eteenpäin kuin tarkistusmitat tai esim. altaat ovat sovitusta ajasta myöhässä. Jos viivästyminen johtuu toimittajasta, on tämä velvollinen maksamaan tilaajalle vahingonkorvauksena 0,5% kultakin täydeltä viikolta sen toimituserän hinnasta, jonka toimitusajankohta on määrätty; kuitenkin enintään 10 viikolta.

8. Toimitusajan pidennys

Toimittajalla on oikeus toimitusajan pidentämiseen, kun viivästys johtuu tilaajasta kuten mm. maksujen, altaiden ja teknisten tietojen viivästyminen. Toimittaja voi pidentää toimitusaikaa kun viivästyminen johtuu ns. force majeure-esteestä.

9. Omistusoikeus

Omistusoikeus tilauksen mukaiseen tuotteeseen siirtyy tilaajalle kun tilaaja on suorittanut toimittajalle toimitusta koskevan laskun.

10. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaisee asian ensimmäisenä asteena vastaajan kotipaikan yleinen alioikeus. Kuluttaja-asiakkaan ollessa kyseessä voidaan erimielisyyttä koskeva kanne nostaa myös asiakkaan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

va riippuen kivilaadusta sekä keittiön käyttöasteesta. Suojakäsitellyssä kivipinnassa ei tapahdu nesteen imeytymistä kiven sisälle. Mikäli imeytymistä alkaa tapahtua on pinta puhdistettava ja suojakäsittely suoritettava uudelleen. Tehopuhdistuksen jälkeen on suojakäsittely aina uudistettava. Toisaalta on myös vältettävä liiallista suojakäsittelyä, sillä kiven pintaan syntyy tällöin häiritsevästi näkyvä suoja-ainekalvo.

Luonnonkivilläkin tapahtuu käytössä normaalia ulkonäön elämistä. Vaaleat kivilajit saattavat käytössä tummua mm. pintaan tulevan käyttörasvan vaikutuksesta. Tummat kivet ja etenkin punaiset graniitit voivat hieman vaalentua vuosien aikana. Normaalisti tätä elämistä ei juuri huomaa, sillä se tapahtuu hiljalleen pintoja käytettäessä.

Checkout - Oma maksutapa kaikille